Contoh Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan Modul Ajar Mapel Akidah Akhlak Fase E kelas 10 MA - Berbagi Ilmu

Berbagi Ilmu

Saat Razia HP Siswi di Kelas Tanpa Sengaja Menemukan...

Saat Razia HP Siswi di Kelas Tanpa Sengaja Menemukan...
Wooow...

Contoh Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan Modul Ajar Mapel Akidah Akhlak Fase E kelas 10 MA

 


Tujuan Pembelajaran

 

Mata Pelajaran

:

Akidah Akhlak

Satuan Pendidikan

:

Madrasah Aliyah

Fase

:

D

Kelas        

:

10 MA

Tahun Pelajaran

:

2023/2024

Penyusun

:

Mohammad Alek Mahya Shofa, Lc.

 

Capaian Pembelajaran (SK Dirjen Pendis No. 3211 Tahun 2022)

Pada akhir Fase E, dalam elemen akidah, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib dan mustahil bagi Allah Swt. (nafsiyah, salbiyah, ma’ani, dan ma’nawiyah) dan sifat jaiz Allat Swt., asma al-husna, Islam wasathiyah dan Islam radikal. Pada elemen akhlak, peserta didik membiasakan akhlak terpuji (taubat, hikmah, iffah, syajaah, dan adalah), dan menghindari akhlak tercela (hubbuddunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya), nafsu   syahwat, licik, tamak, zhalim, dan diskriminatif, dan ghadab); serta cara, menundukkannya melalui mujahadah, riyadlah tazkiyyatun nufus. Pada elemen adab, peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab mengunjungi orang sakit, berbakti kepada orang tua, dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Pada elemen kisah teladan, peserta didik mampu menganalisis dan mengambil ibrah dari kisah Nabi Luth as dalam kehidupan sehari-hari

 

 

NO

 

ELEMEN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI

MATERI

TUJUAN PEMBELAJARAN

1

Akidah

Peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil Allah Swt. (nafsiyah, salbiyah, ma’ani,dan ma’nawiyah) dan sifat jaiz Allat Swt., asma al- husna (al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matiin, al- Jaami, al-Hafiz, al-Rofi’, al- Wahhab, al-Rakib, al-Mubdi, al-Muhyi, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Akhir, al-Mujib, dan al-Awwal) serta pemahaman Islam wasathiyah (moderat) sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan

 

Menganalisis

Sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Swt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil Allah Swt. (nafsiyah, salbiyah, ma’ani, dan ma’nawiyah) dan sifat jaiz Allah Swt.

 

 

Asmaul Husna

Peserta didik mampu menganalisis asma al- husna (al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matiin, al-Jaami, al- Hafiz, al-Rofi’, al-Wahhab, al-Rakib, al-Mubdi, al-Muhyi, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Akhir, al-Mujib, dan al- Awwal)

Pemahaman Islam Wasathiyah

Peserta didik mampu menganalisis pemahaman Islam wasathiyah (moderat) sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan

2

Akhlak

Peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji (hikmah, iffah, syajaah, dan ‘adalah); menghindari akhlak tercela (hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat- sifat turunannya, serta syahwat, ghadab, licik, tamak, zhalim, dan diskriminatif, melalui tazkiyyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadlah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara

Menganalisis

Akhlak terpuji

 

 

 

Peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji (hikmah, iffah, syajaah, dan ‘adalah) sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menghindari

Akhlak Tercela

Peserta didik mampu menghindari akhlak tercela (hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya, serta syahwat, ghadab, licik, tamak, zhalim, dan diskriminatif, melalui tazkiyyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadlah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3

Adab

Peserta didik mampu

membiasakan dan

mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru, mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global, sehingga terbentuk pribadi yang pribadi peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari

Membiasakan dan

mengevaluasi

Adab berbakti kepada orangtua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global, sehingga terbentuk pribadi yang pribadi peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari

Adab mngunjungi orang sakit

Peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global, sehingga terbentuk pribadi yang pribadi

peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari

4

Kisah Keteladanan

 

Peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Luth as, dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakan amar ma’ruf nahi munkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hedonis, materialistis, dan sekuler di era global

Meneladani

Kisah Nabi Luth a.s.

Peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Luth as, dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakan amar ma’ruf nahi munkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hedonis, materialistis, dan sekuler di era global


Alur Tujuan Pembelajaran

 

Mata Pelajaran

:

Akidah Akhlak

Satuan Pendidikan

:

Madrasah Aliyah

Fase

:

E

Kelas        

:

X MA

Tahun Pelajaran

:

2023/2024

Penyusun

:

Ratna Hidayatus Sa’diyah, S.Pd.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran

 

Materi

 

Kelas

 

Semester

Alokasi waktu

10.1.

Peserta  didik  mampu  menganalisis  sifat  wajib,  mustahil  Allah  Swt. (nafsiyah, salbiyah, ma’ani, dan ma’nawiyah) dan sifat jaiz Allat Swt.,

Akidah Islam

 

X

Gasal

8 JP

10.2.

Peserta didik mampu menganalisis asma al- husna (al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matiin, al-Jaami, al-Hafiz, al-Rofi’, al-Wahhab, al-Rakib, al- Mubdi, al-Muhyi, al-Hayyu, al-Qayyum, al-Akhir, al-Mujib, dan al-Awwal)

Asmaul Husna

X

Gasal

10 JP

10.3.

Peserta  didik  mampu  menganalisis  akhlak  terpuji  (hikmah,  iffah, syajaah, dan ‘adalah) sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak terpuji

X

Gasal

10 JP

10.4.

Peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru  berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global,  sehingga  terbentuk  pribadi  yang  pribadi  peduli  dan  santun dalam kehidupan sehari-hari

Berbakti kepada orangtua dan guru

X

Gasal

8 JP

10.5

Peserta  didik  mampu  menganalisis  pemahaman  Islam  wasathiyah (moderat) sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam

akidah   dan   muamalah   untuk   mewujudkan   harmoni   kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan.

Islam Wasathiyah

X

Genap

10 JP

10.6

Peserta  didik  mampu  menghindari  akhlak  tercela  (hubbud  dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya, serta syahwat, ghadab, licik, tamak, zhalim, dan diskriminatif, melalui tazkiyyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadlah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak Tercela

X

Genap

10 JP

10.7

Peserta    didik    mampu    membiasakan    dan    mengevaluasi    adab mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global,  sehingga  terbentuk  pribadi  yang  pribadi  peduli  dan  santun dalam kehidupan sehari-hari

Adab mengunjungi orang sakit

X

Genap

8 JP

10.8

Peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Luth as, dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakan amar ma’ruf nahi munkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hedonis, materialistis, dan sekuler di era global

Meneladani kisah Nabi Luth as

X

Genap

8 JP

Jumlah

 

 

 

72 JP

 

Berikut saya tampilkan contoh modul ajar Akidah Akhlak Fase E kelas 10 MA


Bagi yang membutuhkan filenya silakan diunduh pada tautan di bawah!

Klik di Sini

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Contoh Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan Modul Ajar Mapel Akidah Akhlak Fase E kelas 10 MA"

Posting Komentar